Piwo dla obsługi (za pomoc i dobrą robotę :> )

Opis


Reklamacji ani zwrotów nie przyjmujemy :)
10.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: Najbliższego wieczoru

Zamówienia hurtowe dozwolone: Tak

Reklamacja zmówień dozwolona: Nie

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: IMEI/Numer seryjny

Przetwarzanie zamówienia: Ręcznie