Ominięcie blokady MDM iPhone/iPad

Opis


Link do programu i instrukcji - MDM

100.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: 1-4 dni

Zamówienia hurtowe dozwolone: Tak

Reklamacja zmówień dozwolona: Tak (w ciągu 7200 minut po otrzymaniu odpowiedzi)

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: IMEI/Numer seryjny

Przetwarzanie zamówienia: Automatycznie