Odblokowanie iCloud iPad (czyste po numerze seryjnym i UDID + czarna lista GSM: LOST)

Opis


Drogi kliencie! Zamawiasz odblokowanie iCloud? Przeczytaj!

Prosimy o złożenie zamówienie tylko jeżeli odpowiedziałeś TAK na poniższe pytania:

* Czy jesteś pewien że wpisałeś poprawny IMEI i telefon ma blokadę iCloud?
* Czy jesteś pewien z jakiej sieci pochodzi telefon?
* Czy sprawdziłeś czarną listę i wybrałeś odpowiednią usługę (czyste IMEI/wszystkie IMEI)?

* Czy sprawdziłeś czas realizacji i wiesz o możliwości jego wydłużenia?
 

Świadome zamówienie to gwarancja satysfakcji dla Ciebie i klienta końcowego! :)

Prosimy pamiętać:

* Zamówienie błędnych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienie IMEI z czarnej listy na serwis dla czystych IMEI będzie skutkowało utratą kredytów
* Zamówienia dla odblokowanych IMEI nie będą refundowane
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji bez wcześniejszego potwierdzenia z dostawcą usługi
* Odblokowanie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku nieodblokowania telefonu zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Telefon musi pochodzić z wybranej sieci i być aktywowany w sieci
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Niezastosowanie się do wymogów usługi będzie skutkowało nieodblokowaniem telefonu i utratą całości lub części kredytów 

* REKLAMACJE - KLIKNIJ


Dodatkowe wymagania dla serwisu:

1. Sprawdzić serial w serwisie 'iPhone / iPad - sprawdzenie iCloud (czysty / wymazany - po numerze seryjnym)' - wynik sprawdzenia musi wykazywać 'FMI Status: Clean, Reported Lost to Carrier/Police (GSM Lost) '
2. Zainstalować najnowsze oprogramowanie dla urządzenia w trybie awaryjnym - link

* Urządzenia z wiadomością od właściciela traktowane są jako 'wymazane/czarna lista' !!!

 


Jak znaleźć UDID urządzenia?

Program iTools jest dostępny do pobrania tutaj.
Wideo pomocnicze - YouTube
 

640.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: 1-20 dni

Zamówienia hurtowe dozwolone: Nie

Reklamacja zmówień dozwolona: Tak (w ciągu 7200 minut po otrzymaniu odpowiedzi)

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: Numer seryjny

Przetwarzanie zamówienia: Ręcznie