Karta R-sim 9 PRO dla iPhone 4S/5/C/S

Opis


Proszę przeczytać!

To jest serwis wysyłkowy - karta zostanie dostarczona pod podany adres.

* Płatność kredytami przed wysyłką
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Usługa może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku niewykonania usługi zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE
* Koszty przesyłki poleconej są wliczone
* Proszę pamiętać o podaniu adresu do wysyłki
* Niezastosowanie się do wymogów usugi będzie skutkowało utratą całości lub części kredytów

15.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: 1-3 dni

Zamówienia hurtowe dozwolone: Tak

Reklamacja zmówień dozwolona: Tak (w ciągu 7200 minut po otrzymaniu odpowiedzi)

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: IMEI

Przetwarzanie zamówienia: Ręcznie