iPhone / iPad - sprawdzenie czarna lista (po numerze seryjnym)

Opis


Drogi kliencie! Zamawiasz sprawdzenie? Przeczytaj!

Serwis sprawdza stan czarnej listy w dostępnych bazach operatorów na całym świecie


* UWAGA - z naszego doświadczenia wynika że rezultaty bazy CheckMend są mniej dokładne niż sprawdzeń czarnej listy 'bez certyfikatu' . W wypadku problemów z odblokowaniem brany będzie pod uwagę wynik sprawdzenia bez certyfikatu!

* Obsługiwane są tylko iPhone i iPad posiadające numer seryjny
* Nie mamy możliwości kasacji zamówień w trakcie realizacji
* Sprawdzenie może potrwać dłużej niż wyznaczony na stronie czas realizacji
* W przypadku niepowodzenia zwracamy kredyty w serwisie, nie wypłacamy pieniędzy na konto
* Wszystkie podane czasy realizacji to DNI ROBOCZE

Przykładowe sprawdzenie

Serial: F1DPNAXXXXXX
Status: BLACKLISTED / CLEAN (czarna lista / czysty)

2.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: 1-30 minut

Zamówienia hurtowe dozwolone: Tak

Reklamacja zmówień dozwolona: Nie

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: Numer seryjny

Przetwarzanie zamówienia: Automatycznie