Dopłata do wysyłki

Opis


Dopłata do przesyłki zwrotnej z serwisu

12.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: 1-48 godzin

Zamówienia hurtowe dozwolone: Nie

Reklamacja zmówień dozwolona: Nie

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: IMEI

Przetwarzanie zamówienia: Automatycznie